OMT-fysioterapialla apua erityisesti niskakipuihin sekä ylä- ja alaselän kipuihin

Yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinongelmia ovat niskan, ylä- ja alaselän kivut sekä näihin liittyvät raajasäteilyt kuten iskiaskipu. Myös raajojen lihas- ja nivelkivut, niskaperäinen päänsärky ja huimaus ovat tyypillisiä oireita.

Fysioterapeutti OMT on suorittanut fysioterapeutin peruskoulutuksen lisäksi 3,5 vuoden mittaisen tuki- ja liikuntaelinongelmien (TULE) erikoistumiskoulutuksen. Erikoistumisensa ansiosta OMT-fysioterapeutti pystyy tutkimaan ja hoitamaan täsmällisesti nivelten, hermojen, lihasten ja lihaskalvojen toiminnan häiriöitä asiakkaan tilanteen ja tarpeet huomioiden halliten tarvittaessa nikama- ja nivelmanipulaation.

Neuvonta ja omaharjoittelu on oleellinen osa terapiaa sekä tarvittaessa fysioterapeutti toimii asiantuntijana ja lausunnon antajana erikoisalansa kysymyksissä.

Ortopedinen Manuaalinen Terpia

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

(lähde: Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry)