Neurologinen kuntoutus on kuntoutusmuoto asiakkaille, joilla on keskus- ja ääreishermoston sairauksia ja oireyhtymiä.

Yleisimpiä neurologisia sairauksia ovat mm. parkinsonintauti, aivoinfarktin jälkeinen oireyhtymä tai MS-tauti. Fysioterapian tavoitteena on kuntoutettavan liikunta- ja toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen. Kuntoutujan kanssa harjoitellaan perusliikkumista ja etsitään kunkin asiakkaan omassa elinympäristössä tapahtuvia toimintoja helpottavia ratkaisumalleja.

Neurologinen kuntoutus sisältää

  • liike- ja liikuntahoidot

  • kuntosaliharjoittelun

  • apuvälinetarpeen arvioinnin

Käytössämme on ajanmukaiset ja terapiaan hyvin soveltuvat harjoitustilat sekä terapiavälineistö.

Meillä on sopimus palvelutuottajana Kelan vaikeavammaisten fysioterapian avoterapiapalveluista.