Kotona on hyvä olla

Elinvoimainen sujuva arki-turvallisesti kotona

Elinvoimainen ja sujuva arki - turvallisesti kotona

Kotikuntoutus on moniammatillista yhteistyötä. Kuntopalvelun fysioterapeutit ja kuntoutumisen tukemiseen erikoistunut lähihoitaja toimivat kotikuntoutuksessa yhteistyössä lääkärin, toimintaterapeutin, kotihoidon henkilöstön ja muiden tarvittavien ammattiryhmien kanssa.

Kotikuntoutus auttaa löytämään keinot miten turvallinen kotona asuminen mahdollistetaan toimintakykyä edistämällä ja ylläpitämällä. Kotikuntoutuksen etuna on tuttu ja turvallinen ympäristö, joka rohkaisee liikkumaan. Kun harjoittelu tapahtuu omassa elinympäristössä, on se helppo siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa.

Fysioterapeuttimme toimivat kotikuntoutuksessa ikääntyvien fysioterapian asiantuntijoina ja/tai toimivat ikääntyvien fysioterapian käytännön toteuttajina. Kuntoutumiseen erikoistunut lähihoitajamme toimii fysioterapeutin työparina.