Meiltä tukea myös omaishoitajille

Mikkelin Kuntopalvelu ja Geriwell tarjoavat omaishoitajalle apua ja tukea arjessa jaksamiseksi ja omaishoitajan hyvinvoinnin lisäämiseksi

Omaishoitajien vaativassa työssä henkilökohtaiset voimavarat ja osaaminen ovat usein koetuksella. Työssä jaksaminen ja oikeanlainen ote työhön onkin ensiarvoisen tärkeää. Siksi Mikkelin Kuntopalvelu ja Geriwell tarjoavat omaishoitajalle apua ja tukea arjessa jaksamiseksi ja omaishoitajan hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kuntopalvelu on mukana tuottamassa hyvinvointia ja toimintakykyä työikäisille omaishoitajille.

Työikäisen omaishoitajan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen monitoimijayhteistyönä on OSSI-hankkeen pilotti. Pilottihanke toteutetaaan lokakuu 2017 ja toukokuu 2018 välisenä aikana. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Savon työterveys Oy, Mikkelin Kuntopalvelu Oy, Geriwell Oy, Kuntoutussäätiö sekä Essote / OSSI-hanke. Pilotissa selvitetään hyvinvointitarkastuksen, fyysisen toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutussuunnitelman sekä suunnitelmaan liittyvän palveluohjauksen toimivuutta. Pilotin tavoitteena on lisätä työikäisen omaishoitajan hyvinvointia ja toimintakykyä.
» Lue lisää OSSI-hankkeesta

LUE esite