Oikeaan hoitoo nopeasti fysioterapeutin suoravastaanotolta

Monet toiminnalliset vaivat ja kiputilat korjaantuvat jo ensikäynnillä fysioterapeutin vastaanotolla eikä lääkärissäkäyntiä tarvita.

Fysioterapeuttien suoravastaanotot nopeuttavat hoitoon pääsyä

Fysioterapeuttien suoravastaanotossa voivat selkä- ja kaularankavaivoista kärsivät sekä ylä- ja alaraajaoireiset asiakkaat hakeutua suoraan fysioterapeutin arvioon ja ohjaukseen sen sijaan, että he jäisivät jonottamaan pääsyä lääkärin vastaanotolle. Koulutettu fysioterapeutti osaa arvioida, missä tapauksissa asiakas ohjataan eteenpäin lääkärille. Toimintamalli perustuu kiinteälle lääkärin ja fysioterapeutin yhteistyölle.

Fysioterapeuttien suoravastaanottoihin on johtanut halu antaa kansalaisille nopeaa ja kustannustehokasta palvelua. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi hoitoon hakeutuneet pääsevät viivytyksettä arvioon, saavat tiedon jatkosta ja yksilöidyt ohjeet omaan hoitoon nykyisten Käypä hoito- ja fysioterapiasuositusten mukaisesti. Kustannussäästöä syntyy lääkäriresurssin järkevämmästä käytöstä

Tutkimukset osoittavat, että nopealla puuttumisella on ehkäisty tule-kipujen pitkittymistä sekä vaivojen uusiutumista ja kroonistumista. Turhilta kuvantamisilta ja leikkaushoidoilta on vältytty. Kustannuksissa on säästetty, kun sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja työhön paluu on nopeutunut.

Myös yksityiset fysioterapiayritykset ovat sote-ratkaisun edetessä ryhtyneet lisäämään yhteistyövalmiuksiaan kouluttamalla henkilökuntaansa ”Fysioterapeutin suoravastaanotto -toimintamalliin”. Tämä on hyvin luontevaa, sillä fysioterapeuttien suoravastaanotto on ollut aina fysioterapiayritysten perustoimintaa.

LL, ft Jouko Heiskanen on lääkärinä, tutkijana ja kouluttajana  seurannut mielenkiinnolla sote-uudistuksen etenemistä. Hän näkee fysioterapeuttien suoravastaanotot luontevana osan uutta sotea.

Sote-järjestelmän kannalta tavoitteena on laadukas, turvallinen, kaikki tarvittavat asiat huomioiva vastaanottotapahtuma. Potilaan kannalta oleellista on hoitoon pääsy, jotta hän saa oikean hoidon oikeaan aikaan.

Juuri siihen fysioterapeuttien suoravastaanotolla tähänastisten kokemusten mukaan päästään.

Silloin kun on kyse toiminnallisesta häiriöstä, saattaa jo yksi fysioterapeutin arvio- ja ohjauskerta antaa potilaalle itselleen ne avaimet, joiden avulla hänen oireensa korjautuu. Vaivat eivät pitkity ja kustannuksia säästyy.

Fysioterapeutit hallitsevat tuki- ja liikuntaelinvaivojen toiminnallisen tutkimisen ja erottelun myös vaivojen varhaisvaiheessa sekä osaavat arvioida, milloin asiakas hyötyy juuri fysioterapeutin ydinosaamisesta ja missä tapauksissa hänet ohjataan eteenpäin lääkärille.

Potilaan hoitoon pääsyä nopeuttavat fysioterapeuttien suoravastaanotot ovat yleistyneet terveydenhuollossa ympäri maata. Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä käytössä oleva ”Ensin fysioterapeutille” –käytäntö on osoittautunut erittäin toimivaksi. Siihen ovat olleet tyytyväisiä sekä potilaat, lääkärit ja fysioterapeutit että kuntien talousvastaavat.

Tulevaa sote-ratkaisua odotellessa pitäisi jo voimassa olevaa palvelusetelijärjestelmää hyödyntää tehokkaammin antamalla tuki- ja liikuntaelinoireiselle asiakkaalle palveluseteli, jolla hän voisi hakeutua suoravastaanottoon koulutetulle fysioterapeutille myös yksityissektorille. Tämä varmistaisi asiakkaan nopeamman hoitopolun. Itsemaksavana vastaanotto toimii jo nyt.

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa ja koulutusta kehittämässä ollut TtM, ft, OMT fysioterapian opettaja Eija Karvonen toteaa, että useiden tutkimusten mukaan valtaosa tule-vaivoista johtuu sellaisista arjen tottumuksiin liittyvistä ylikuormituksista, joiden arviointi on nimenomaan fysioterapeuttien ammatiosaamista.


LT, työterveyden dosentti Helena Miranda:

Fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsystä tulisi tehdä kansalaisen lakiin säädetty oikeus

Suomen suurimman työnantajan- Helsingin kaupungin työterveydessä työskentelevä LT, työterveyden dosentti, kuntoutuslääkäri Helena Miranda pitää tähänastisten kokemusten perusteella fysioterapeutin suoravastaanottoa niin vaikuttavana toimintamallina, että suoravastaanotolle pääseminen tulisi olla kaikkien Suomen kansalaisten lakiin säädetty oikeus samaan tapaan kuin Norjassa jo on.

Helena Miranda puhuu moninkertaisesta win-win- tilanteesta: palaute sekä lääkäreitä, fysioterapeuteilta että asiakkailta on ollut hyvää tai erinomaista.

Tutkimukset osoittavat, että nopealla puuttumisella on ehkäisty tule-kipujen pitkittymistä sekä vaivojen uusiutumista ja kroonistumista. Turhilta kuvantamisilta ja leikkaushoidoilta on vältytty. Kustannuksissa on säästetty, kun sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja työhön paluu on nopeutunut.


Kun kipu yllättää, on oikea apu lähellä

Mikkelin Kuntopalvelun fysioterapeuttien suoravastaanotto on tarkoitettu kaikille selkä- ja kaularankavaivoista kärsiville sekä ylä- ja alaraajaoireisille henkilöille. Suoravastaanottoon koulutettu fysioterapeutti arvioi ja ohjaa potilaan suoraan jatkohoitoon ilman lääkärissäkäyntiä. Fysioterapeuttien suoravastaanoton vastuufysioterapeuttina Mikkelin Kuntopalvelussa toimii fysioterapeutti Janina Marttiin.

Tutustu PALVELUUN