Monipuoliset fysioterapia- ja kuntoutuspalvelut

Kuntopalvelu on erikoistunut tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaan sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen.

Mitä on fysioterapia?

Fysioterapialla pidät yllä ja kehität fyysistä toimintakykyäsi ja hyvinvointiasi. Fysioterapiassa arvioimme asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä sekä toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Menetelminä käytämme
• manuaalista terapiaa,
• terapeuttista harjoittelua,
• toimintakykyä edistävää ohjausta,
• neuvontaa,
• fysikaalisia hoitoja tai
• kivun hoitoja.

Aktivoimme ja ohjaamme asiakasta hyvään terveyden ja toimintakyvyn kehittämiseen sekä hallintaan. Hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Tutustu

Mitä on OMT-Fysioterapia?

Fysioterapeutti OMT on suorittanut fysioterapeutin peruskoulutuksen lisäksi 3,5 vuoden mittaisen tuki- ja liikuntaelinongelmien (TULE) erikoistumiskoulutuksen. Erikoistumisensa ansiosta OMT-fysioterapeutti pystyy tutkimaan ja hoitamaan täsmällisesti nivelten, hermojen, lihasten ja lihaskalvojen toiminnan häiriöitä asiakkaan tilanteen ja tarpeet huomioiden halliten tarvittaessa nikama- ja nivelmanipulaation. Neuvonta ja omaharjoittelu on oleellinen osa terapiaa sekä tarvittaessa fysioterapeutti toimii asiantuntijana ja lausunnon antajana erikoisalansa kysymyksissä.

Tutustu

Mikä on Askelklinikka?

Suomen Askelklinikat on valtakunnallinen itsenäisten erikoisklinikoiden muodostama verkosto, johon olemme kuuluneet vuodesta 1998 lähtien. Askelklinikat ovat erikoistuneet jalan toiminnan ja liikkumisen tutkimiseen ja hoitoon, sekä yksilöllisten tukipohjallisten hyödyntämiseen osana hoitoa. Alaraajojen hoitoon koulutettu fysioterapeutti analysoi jalkasi toiminnallisia ongelmia ja valitsee juuri sinun jalallesi parhaan mahdollisen hoidon, pohjallisineen ja harjoitusohjelmineen. Ammattitaitoa ylläpidetään Askelklinikoiden taholta jatkuvilla koulutuksilla, joiden avulla saamme päivitetyt tiedot sekä uusimmat tuotteet ja menetelmät tehokkaasti asiakkaidemme käyttöön Kuntopalvelun omissa Askelklinikoissa.

Tutustu

Mitä on ikääntyvien kuntoutus?

Ikääntyvien kuntoutus on kokonaisvalvaltaista toimintakyvyn edistämistä ja ylläpitämistä. Ikääntyvien kuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeuttimme ja kuntoutuksen tukemiseen erikoistunut lähihoitajamme ohjaavat ja neuvovat sinua ja läheistäsi. Palvelemme asiakkaitamme toimipistessäämme, asiakkaan kotona ja hoivakodeissa.

Tutustu

Mitä on neurologinen kuntoutus?

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto asiakkaille, joilla on keskus- ja ääreishermoston sairauksia ja oireyhtymiä kuten Parkinsonintauti, aivoinfarktin jälkeinen oireyhtymä ja MS-tauti. Neurologisen kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutettavan liikunta- ja toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen. Kuntoutujan kanssa harjoitellaan perusliikkumista ja etsitään kunkin asiakkaan omassa elinympäristössä tapahtuvia toimintoja helpottavia ratkaisumalleja.

Tutustu